Fullstackutvecklare

Fullstack betyder kunskap om hela "stacken" men vad innebär det?

Fullstackutvecklare

En fullstackutvecklare kan jobba med alla ingående delar av lösningen.. Fullstackutvecklaren kan ta sig an alla olika slag av utveckling i lösningen om det skulle behövas och prioriteras. Däremot är det inte en expert på precis alla delar. Utan expertis och fokus just nu kanske är på några delar av lösningen. Att utvärdera och sätta sig in nya saker är viktigt.

Specifikt på Athega innebär det:

Just nu söker vi flera som kan fylla rollen.

Läs mer om våra detaljerade krav i vår annons.