GopherCon 2019

I slutet av juli var jag för sjätte gången på GopherCon, i år hade konferensen flyttat från Denver till San Diego.

San Diego

Jag tror att vi var ungefär 1800 deltagare, vilket betyder att konferensen ännu en gång vuxit från tidigare år.

Likt första året (2014) så hölls konferensen i direkt anslutning till hotellet där de flesta deltagarna bodde. Detta tycker jag är bra för en såpass social konferens som GopherCon.

Välkomstfesten hölls på hangarfartyget USS Midway vilket permanent ligger för ankar i San Diego.

USS Midway

Många diskussioner under konferensen rörde den kommande versionen av Go, 1.13. Men det pratades även om (eventuella) kommande ändringar i Go 2.

Jag har under en tid varit intresserad av (och väldigt smått delaktig i) projekten TinyGo och Ebiten, och nu under konferensen fick jag möjligheten att träffa flera av de personer som jag tidigare enbart har pratat med via Gophers slacken. Att träffa och umgås med nya och gamla vänner är enligt mig en av de viktigaste aspekterna av att åka på en utvecklarkonferens.

Det var naturligtvis många bra föreläsningar men då konferensen har flera spår så kommer jag att få kolla på de presentationer jag inte kunde se när väl videoinspelningarna släpps.

Länkar

/ Peter