Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson

Jag är främst projektledare med mångårig erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt, kravfångst och systemdesign. Bra erfarenhet av att hantera resursallokering och ekonomi kring ett projekt.

Min erfarenhet har jag byggt upp genom att vara med och driva Athega och de kundprojekt vi haft genom åren samt från mina uppdrag ute hos våra kunder. Jag har haft förmånen att jobba med väldigt duktiga kollegor och kunder genom åren och det ger alltid mest.