Frontendutvecklare

Systemutveckling av webbgränssnitt

Frontendutvecklare

Det är systemutveckling av det som ligger närmast och som formar gränssnittet mot användarna. En djup förståelse för de tekniker som realiserar ett interaktivt gränssnitt. En frontend-utvecklare behöver ständigt hitta nya tekniker och metoder för att leverera applikationer som uppfyller de nya kraven från användarna.

Specifikt på Athega innebär det:

Just nu söker vi flera som kan fylla rollen. Läs mer om våra detaljerade krav i vår annons.