Datascientist

En datascientist främsta ansvar kan vara att ta fram underlag. Att visa på ett mönster och slutsats som inte är uppenbar. Det är viktigt att underlaget är anpassas till olika målgrupper. En målgrupp kan finnas bakom en funktion i en applikation. Underlaget styr då applikationens beteende för att anpassa upplevelsen till olika målgrupper.

För att lyckas med det måste den som utövar rollen behärska statistiska modeller och andra matematiska metoder för att verifiera och framställa tillförlitliga resultat. Förutom det kräver rollen kunskap inom systemutveckling eller andra statistiska verktyg.

Specifikt på Athega innebär det:

Just nu söker vi ingen aktivt i rollen som Datasceintist men vi tar alltid emot spontanansökningar.