Apputvecklare

En apputvecklare utvecklar en anpassad mobil-app för Android, iOS eller andra plattformar. Det kan också vara en plattformsoberoende mobil-app som fungerar på alla enheter.

Den som utövar rollen bör arbeta med den senaste mobila tekniken. Känna till rutinerna, verktygen som är specifika per plattform för att utveckla, publicera och förvalta en mobil app.

Specifikt på Athega innebär det:

Just nu söker vi flera som kan fylla rollen. Läs mer om våra detaljerade krav i våra annonser: