Krister Söderström

Krister Söderström

Har senaste åren arbetat inom finanssektorn som utvecklare tillsammans med ett IT-förvaltningsteam. Utvecklingsarbete har i första hand fokuserats kring C# applikationer samt rapportgenerering med Crystal reports, Reporting services samt MSSQL.