Johan Beronius

Johan Beronius

System och webbutvecklare med Perl som modersmål, men idag mest Javascript. Hanterar även Java, flera andra språk och de flesta webbtekniker. Föredrar lättillgängliga system och tekniker baserade på öppen källkod och standarder.