Ansjovis

Efter att ha blivit tipsad (Tack Kolombiken) om en intressant tråd på Mastodon som handlar om projektet 🔥 Heisse Preise 🔥, vilket tydligen blivit något av en öppen gräsrotsrörelse för prisjämförelser mellan matbutiker (ursprungligen) i Österrike, så kom jag att tänka på att jag tidigare hört talas om att PRO årligen släpper en prisundersökning för matvarubutiker.

Den senaste tillgängliga rapporten är för 2022 så det ska bli riktigt intressant att se hur det ser ut i den kommande rapporten för 2023.

Vid sidan om den sammanställda rapporten så publicerar man även en Excel-fil innehållandes en tabell över alla butiker som var med i undersökningen det aktuella året.

XLSX inte är ett jättesmidigt format (Även om det är något bättre än tidigare filformat för Excel) så började jag med att skriva lite kod för att konvertera tabellen med butiker till några andra format som är lättare att ha att göra med (CSV, JSON, NDJSON)

När jag väl hade informationen i ett trevligare format så tänkte jag att det kunde vara kul att se om det fanns någon uppenbar koppling mellan hur mycket en specifik vara kostar i en “billig” (nåja) butik jämfört med en dyr butik. (Min närmaste butik toppar för övrigt listan 💸)

Så det blev till att skriva lite mer kod vilken använder sig av biblioteket go-chart för att generera linjediagram som bilder.

Det visade sig dock att för de flesta av de undersökta varorna var det rätt svårt att se någon solklar koppling, men något oväntat så stack Ansjovis 🐟 ut ifrån mängden.

Hela matkassens pris jämfört med Ansjovis

De flesta varor i undersökningen verkar alltså ha en något svagare koppling mellan sitt pris och sin position i X-axeln (hur “dyr” butik priset är ifrån)

/ Peter