Kafka-buzz på Qcon London

#Apache Kafka buzz på Qcon London

Det har gått ett tag sedan Qcon London avslutades. Konferensen hade ett massivt innehåll och Christian har sammanfattat mycket av det som var bra här

En sak som slog mig var hur mycket buzz det var kring Apache Kafka. Kafka nämndes i flera föreläsningar, i flera olika spår, antingen direkt, som i Ben Stopford och Martin Kleppmanns föreläsningar, eller indirekt som när Netflix och Uber beskrev sina respektive arkitekturer där Kafka har en central roll.

##Vad är då Kafka? Det korta svaret är att Kafka är ett meddelande-system designat som en distribuerad logg. Fokus är lagd på stora mängder trafik, hög prestanda och feltolerans. Om man är intresserad av att gå på djupet så är självklart den officiella dokumentationen bäst.

Qcon-buzzet har definitivt väckt mitt intresse och nästa gång jag är i behov av ett meddelande-system kommer jag garanterat att undersöka Kafka närmare.

/ Mikael