Språket som kommer att revolutionera webben

##Nu kommer Go. Programspråket som är skapat för att bygga webbtjänster.

**Lägg Go på minnet. Det är ett nytt, öppet programspråk utvecklat av Google som växer lavinartat. Peter Hellberg på Athega förklarar varför. **

Peter, hur många programspråk behöver vi egentligen?

– Man måste komma ihåg att varje programspråk är ett barn av sin tid. De aktuella behoven styr språkutvecklingen. Idag har webbtjänster och multi-processing stort fokus. Och här är Go supereffektivt.

Peter Hellberg Använd Go om du vill bygga snabba webbapplikationer, säger Peter Hellberg, systemarkitekt på Athega.

Hur länge har Go funnits?

– Den första stabila releasen släpptes 2012. Men grundidéerna till språket härrör från en matematisk teori, Communicating Sequential Processes (CSP), som presenterades redan 1978. Go är ursprungligen utvecklat av Google för att bygga Google-tjänster. Upphovsmännen är bland annat legendarerna Rob Pike och Ken Thompson från Bell Labs. Men idag sker mycket av utvecklingsarbetet utanför Google.

När ska man använda Go?

– I webbapplikationer som saknar grafiskt gränssnitt och samtidigt måste fungera med ett mycket stort antal klienter passar Go perfekt. Ett bra exempel är en Go-applikation som gör att en miljon klienter samtidigt kan spela upp ett videoklipp på Youtube.</br> Go passar däremot inte alls för desktop-applikationer och inte heller för mobilappar.</br> För oss som jobbar som utvecklare har Go en stor fördel. Kompilatorn är otroligt snabb. Ett skäl till att Google behövde ett nytt programspråk var faktiskt att det tog 40 minuter att kompilera deras största system i C++. Nu när det är skrivet i Go tar kompileringen någon minut.

Hur tror du att framtiden blir för Go?

– Eftersom jag är involverad i Go-communityn här i Stockholm blir mitt självklara svar: lysande! De delar i ett system som behöver höga prestanda borde alltid skrivas i Go. Då gör det inget att andra delar, t ex skrivna i Ruby eller Pyton, är lite långsamma. Själv jobbar jag fortfarande mest i Ruby, men Go upptar alltmer av min tid. Go kommer framför allt att växa på bekostnad av Java och C#, som jag ser det.</br> Att det internationella intresset för Go är stort märktes tydligt på den första Go-konferensen i Colorado i våras. Vi var 700 deltagare på plats, vilket är mycket bra för ett språk som bara har två år på nacken.

Peter Hellberg,
Systemarkitekt på Athega