Kanban Leadership Retreat 2013

Under midsommarhelgen hölls årets Kanban Leadership Retreat i Mayrhofen, Österike KLRAT. Att få träffa så många duktiga människor i det format som används är verkligen en möjlighet att lära sig både i formella sessioner och lösa diskussioner.

Mayrhofen

Lean Kanban University partnermöte hölls redan på Söndagen. Eftersom Athega är ett av grundade företag var vi på plats på mötet. På söndagkväll samlades förslag till ämnen in och planerades in till nästföljande dag i tre konferensrum. Det handlade om allt från modeller, metoden i sig, exempel och nya idéer. Helt enkelt förslag på sessioner.

Schemat var upplagt så att förmiddagarna är bokade fram till lunch. Sedan var det fria aktiviteter fram till fem-tiden då kvällens sessioner startade och höll på fram till tio-tiden. Under den lediga tiden kunde man välja mellan alla aktiviter Mayrhofen erbjöd eller helt enkelt fortsätta sessioner och diskussioner i konferensrummen eller på något kafé.

Ett par sessioner som låg mig nära hölls av…

Troy Magennis

Beskrev hur tidsestimering går att eliminera med statistik och nyttan man kan ha av statistik även med en begränsad mängd datapunkter. Han visade till exempel användning av Montecarlo-modellen för tidsprognoser. Hela sessionen var väldigt intressant och Troys pragmatiska inställning till statistik var något jag uppskattade stort. Vi fick se projekt-budgetering och modellering av risk genom att räkna på antal möjliga blockeringar och beroenden. Att använda statistik på det tydliga sätt Troy gjorde kräver en djup förståelse och ännu en gång såg vi att göra något på ett enkelt sätt kräver väldigt hög kunskap. Sessionen var tydlig, konkret och enkel att hänga med samtidigt som Troy drog avancerade slutsatser av sin statistik. Troy

Håkan Forss

föreslog bland annat sessioner runt hans arbete med Toyota Kata och Kanban. Håkans sätt att se på förändring stämmer väl överens med hur jag ser på det. Träning och åter träning är viktigt. Det kanske är viktigare att vi överhuvudtaget tränar på förändring och förbättring än att den alltid blir till det bättre. Vi måste vara adaptiva och vi tränar detta genom mönster/patterns eller Kata’s. Håkan hade sessioner där vi bland annat tittade på att konkretisera punkter och förslag på Kata’s som används inom Kanban metoden. Jag går inte in i djupet här utan hänvisar gärna vidare till Håkans utmärkta blogg där hela konceptet beskrivs mycket bra. http://hakanforss.wordpress.com

Jade Bloom

Jabe visade “Culture matters”. Han berättade om Edgar Schein teorier om vad kultur är och att det inte är något ytligt. Det är något djupt inom organisationen och går att förstå bäst om man tittar på det i tre nivåer.

  1. Saker och observerade beteenden
  2. Exponerade Värden (Varför gör vi saker, medvetna strategier, uttalade värden, det vi tror)
  3. Underliggande antaganden På detta sätt ska vi se hur mottaglig en organisations är för förändring. Hypotesen byggde på att de värderingar som finns ibland inte stämmer med de metoder och artifakter vi använder oss av. Då riskerar förändring efter ett tag backa tillbaka till tidigare läge. Ett exempel var organisationer som börjat använda sig av Agila eller Kanban metoden och dess artifakter men över tid återgått till tidigare sätt att arbeta. En sådan organisation har inte samma grundläggande värderingar som Agila-metoder och/eller Kanban metoden bygger på. Då hjälper det inte att försöka trycka på detta. Vi fick göra en övning där vi först samlade ihop ett antal artifakter i den kultur eller organisation vi tittade på. Sedan samlar vi in antalet värderingar vi tror stämmer på organisationen (Dessa går även att jämföra med vision och mission på företaget för att se att det stämmer med vad individerna i företaget tror). Utifrån dessa kan började vi koppla värderingar mot artifakterna. Hittade vi en skillnad så ansågs det vara en motsägelse. Jabe är alltid förberedd och engagerande på sessionerna.

Jabe Bloom

Arne Roock

Arne visade delar av Alignment the forgotten child (alignment and automomy)-idéerna han även presenterade på “Stop start - start finishing” som var i Stockholm tidigare i år. Ännu en session där diskussionerna berörde hur viktigt detta är med gemensamma mål och hur dessa kommuniceras utan att för den skull styra hur man gör sitt arbete. Modellen visar två dimensioner på detta. Alignment (Why/What) och autonomy (How). Arne rekommenderar att läsa The Art of Action av Stephen Bungay med undertiteln “How leaders close the gaps between plans, actions and result” Arne Roock

Sammanfattningsvis innehöll konferensen en spännande blandning av teknik och organisationsutveckling. Hur djup en kanban implementation är och portfolio-kanban var ett återkommande tema.