Stop starting start finishing

Under tisdagen och onsdagen förra veckan anordnades ”Stop starting, Start finishing” konferensen på Hilton Hotell i Stockholm. Ca 150 deltagare från flera branscher och områden samlades. Programmet fokuserade på Lean Kanban och beskrevs som följer.

_”Hur kan din produkt, verksamhet eller IT-organisation få saker gjorda och avslutade? Hur kan din organisation hantera risker och nå marknaden i rätt tid? Hur kan en produkt-, tjänst- eller projektorganisation göra mindre och tjäna mer?” _ Spridningen på framförandena var stor och täckte in en mängd områden. Jag kommer beskriva några nedan.

Tisdagen startades av
 David J. Anderson (LKU och DJAA) med ”Aligning Creative Work with Business Risks”. David visade hur uppströms visualisering och begränsning kan förbättra vårt sätt att göra rätt saker i rätt tid och minska vår affärsrisk. Att traditionell Agil planering kan anses vara waste och arbete läggs ner på gissningar vilket även kan öka vår risk. David visade på de olika sätt Kanban hanterar risk och vilka möjligheter vi har med Kanban att hantera vår risk utifrån vår domän och specifika risk. En lista på enkla regler för att förbättra vår riskhantering presenterades. Listan innehöll bland annat saker som att använda WiP limits på risk-kategorier.

David pratade vidare om att vi ska skjuta på åtagande så sent det bara går. Vi måste hantera osäkerhet och variation. Ordet backlog indikerar att det är något vi på något sätt åtagit oss att förr eller senare leverera. Föreslog ordet ”Ideer” istället.

Efter David var det Arne Roock som pratade om alignment. ”Alignment – the forgotten child”. Arne pratade om hur vi i vår strävan bort från ”command and control” till självorganiserande team där organisationen ibland glömmer bort alignment. Arne pratade om hur viktigt det är med alignment och konsekvenserna om inte alignment finns på plats. Även olika sätt att nå mer alignment. Jag tycker det var mycket intressant och kopplade samman lite vad Don Reinertsen pratade om på LSSC12.

Tisdag kväll var det Open Space night och Athega var med som sponsor. Det var en trevlig tillställning.