SEB testade upplevelsebaserad inlärning av Kanban-metoden hos oss.

Spelet fick högt betyg.

Berit Scharf arbetar på SEB IT Solution Delivery med agila arbetssätt och processutveckling. Vi ringde upp och frågade vad teamet tyckte om spelet GetKanban.

GetKanban-tavlan/spelet Det team som prioriterar och hanterar flödet av ärenden bäst med högst poäng vinner spelet GetKanban.

Kanban är ett enkelt sätt att visualisera sitt arbetsflöde, hitta saker som kan förbättras och arbeta bort hinder. SEB letade i höstas efter ett enkelt och roligt sätt att prova metoden praktiskt.

Berit Scharf träffades därför tillsammans med sina medarbetare hos oss på Athega en eftermiddag.

Målet var att ta reda på två saker. Kan spelet ge en djupare förståelse för Kanban som arbetssätt, som komplement till en mer teoretisk Kanban-utbildning? Kan spelet användas för att inspirera team till att kontinuerligt förbättra sin egen arbetssituation?

Berit i Rissne-huset
Berit jobbar på avdelningen Project Competence Centre i Rissne.

Innan spelandet satte igång fick gruppen en genomgång av Kanban-metoden och områden som Theory Of Constraints och Queueing Theory. Genomgången hölls av Mats Ygfors hos oss på Athega. Mats agerade senare spelledare och svarade på löpande frågor från deltagarna.

Spelet GetKanban kan med fördel användas så att två lag med 4-6 personer spelar mot varandra. Målet för lagen är att leverera högsta möjliga värde under ett antal fiktiva arbetsdagar.

Hur gick det då? Spelet fick klart godkänt. Gruppen tyckte spelet var mycket spännande, utmanande och kul. Det gav en bra grund för att förstå bakomliggande principer och mekanik i ett Kanban-system. Den praktiska träningen gav en snabbare och djupare förståelse än bara teori. Spelets simulering av Kanban inspirerar och ger insikter som teamet kan ta med hem och applicera på sin arbetssituation.

SEB har som mål att systemutveckling och arbetssätt ska bli mer flexibla och passa bankens miljö. Många team använder agila arbetssätt som t ex scrum och kanban beroende på vad som passar bäst för deras team.

Med Kanban-metoden kan SEB bygga lärande, visualisera arbetsflödet och arbeta med att ta bort hinder. Ett fokus på 
 att göra klart istället för att påbörja nytt arbete, tillsammans med en begränsning av mängden pågående arbete, ökar möjligheten att leverera i jämn takt – även för team som idag kör Scrum med timeboxade releaser.

Kanban-metoden passar bankens policy att i små steg kontinuerligt förändra och förbättra arbetssätten. Mycket talar därför för att fler team kommer att börja använda Kanban-metoden.

Athega är ett av få svenska bolag som tillsammans med Lean-Kanban University format ackrediteringsprogrammet som går under namnet Lean-Kanban University Accredited Kanban Training Program.

Vi på Athega genomför kurser i Kanban-metoden regelbundet. Så ta gärna kontakt med Mats för att boka en spelstund.