Athega med i ackrediteringsprogram för Kanbanutbildningar

Lean-Kanban University startar väldens första ackrediteringsprogram för Kanbanutbildningar

Athega är ett av få svenska bolag som tillsammans med Lean-Kanban University format ackrediteringsprogrammet som går under namnet Lean-Kanban University Accredited Kanban Training Program.

Programmet är framtaget med syftet att erbjuda kvalitetssäkrade utbildningar i Kanban metoden. Medlemsföretagens utbildningsmaterial likväl som lärare måste uppfylla programmets kriterier.

Kanban metoden används brett av Athegas kunder och vårt deltagande i programmet kommer ytterligare betona vårt fokus när det gäller utbildningar.

Athegas tidiga engagemang i programmet gör det möjligt för oss att inom kort erbjuda ackrediterad Kanbanutbildning.

Lean-Kanban University Accredited Kanban Training Program är grundat av Avega Group AB (Sverige), David J. Anderson and Associates, Inc (USA), Net Objectives (USA), AgileSparks Ltd (Israel), Agileminds bvba (Belgien), Athega AB (Sverige), Corporate Kanban (USA), Imaginet (Kanada), it-agile GmbH (Tyskland), Leverage51 AS (Norge), LEANability e.U. (Österrike), Crisp AB (Sverige), Reaktor (Finland), TeamProsource NV (Belgien,Storbritanien), Trifork A/S (Danmark), Valueinnova LLC (USA), VX Company IT Services B.V. (Holland), Xebia Group B.V. (Holland).

Läs mer i pressrelease från “Lean-Kanban University - Accredited Kanban Training Program