Kanban WIP-Limit indikator

När ett team visualiserar arbetet och använder WIP-limits (begränsning av pågående arbete) kan detta till exempel göras per kolumn på tavlan. Vi får ha 3 pågående arbete i analys, 4 pågående arbete i implementation systest osv. Om man arbetar med ett team som består av generalister (större delen av teamet kan utföra aktiviteter i flera kolumner) vandrar ofta personen med aktiviteten genom olika lägen på tavlan. Då kan man använda en total WIP-limit och delvis frångå den flödes drivande mekanismen i Kanban. En CONWIP på flera eller alla kolumner. Men med många team-medlemmar och många aktiviteter kan det vara lite otydligt vilken WIP teamet ligger på.

Vi vill visualisera detta tydligt och dagligen. Vi provar just nu en WIP-Indikator som vi uppdaterar varje dag på tavelmötet. Då får vi en klar och tydlig bild av mängden pågående arbete och hur nära taket vi är (Eller om vi i värsta fall går över på akuta ärenden med hög SLA)

WIP-indikatorn

// Mats