Kanban - Classes of Service

Jag arbetar just nu med ett IT-förvaltnings-team där vi kör Kanban. Med en Kanban-tavla visualiserar vi arbetet och identifierar potentiella flaskhalsar. Vi arbetar löpande med problem, orsak och förbättring. Vi har den senaste tiden börjat arbeta med klasser på aktiviteter/tjänster.

Vi arbetar frekvent och övervägande med saker som har fasta leveransdatum. Vissa gånger har det stor betydelse för hela verksamheten att vi håller leveransdatum. Andra gånger är det snarare önskvärt från beställaren att det är klart ett visst datum. På en tavla med en stor och dynamisk backlog kan det vara svårt för beställare att prioritera när de måste hålla reda på alla leveransdatum och samtidigt hur viktiga det är att datumet hålls.

Kostnad Vi tittar på vad kostnaden blir om vi inte levererar till utsatt datum. Kommer det kosta väldigt mycket eller finns det lite utrymme för justering av planerad leverans. För att tydliggöra detta använder vi nedan klassificeringar (Baserade på David J Anderson beskrivning av Classes Of Service) Vi har fritt översatt vissa ord och gjort en anpassning som passar oss.

Hur får vi standardaktiviteter att bli utförda om det hela tiden beställs fasta och kritiska-datum-aktiviteter? Att sätta begränsning i hur mycket arbete som får pågå samtidigt är ett sätt. När pågående arbete(WIP) begränsas kan detta ske per klass. T.ex. sätter vi WIP-Limit (Begränsningen av hur många aktiviteter som får vara påbörjade samtidigt) olika för de olika klasserna.

Exempel

Det innebär att när vi planerar aktiviteter tar vi automatiskt in STANDARD-aktiviteter när WIP-Limit för de övriga är fylld. Vi kan även procentuellt styra hur mycket aktiviteter vi måste arbeta med som är standard genom att justera WIP-Limit. Har vi en stor mängd förbättringsåtgärder som verkligen behöver göras kanske nedan fördelning gör att vi får mer av dessa proaktiva aktiviteter genomförda.

Så länge vi är noga med att vår totala arbetsbelastningen ligger justerad/med marginal efter vår förmåga att leverera har vi har möjlighet att göra klart aktiviteter i stället för att bara påbörja nya hela tiden. Då håller vi våra cykel-tider inom förväntade och uppskattade värden. Vi försöker nu noggrant klassificera allt samtidigt som vi diskuterar med beställare och beskriver våra klassers cykel-tider. Det hoppas vi gör vår leveranskapacitet tydligare och lättare att förstå.

// [[Mats]]