Google Wave

Google tar ett stort grepp genom att bygga en webbaserad kommunikation- och samarbetsplattform som i framtiden kan ersätta både mail, instant messaging och dokumenthantering.

Idén är att inte skilja på ovanstående. Detta genom att användaren skapar en informationsström(wave) vilken alla inbjudna deltagare kan följa och medverka i. Då kommunikationen sker i realtid blir allt väldigt dynamiskt. En och samma wave kan användas för att skicka ett mail, socialt nätverka eller tillsammans med någon redigera ett dokument. Gränserna suddas ut och informationen kan samlas på ett och samma ställe.

Gränssnittet kanske kan beskrivas(mycket förenklat) som en instant messaging wiki. När en deltagare initierat en ström kan alla deltagare se vad som skrivs i realtid. Allt uppdateras löpande bokstav för bokstav i allas klienter. En kraftfull editor hanterar text och olika objekt. Det går att dra in länkar till andra konversationer eller bilder rakt in meddelanden som omedelbart dyker upp för övriga deltagare.

Eftersom allt går att redigera inte bara det man själv skrivit, utan alla meddelanden i wave-konversationen, blir det enkelt för flera att samtidigt redigera eller kommentera i en och samma textmassa. På ett möte skulle alla kunna följa en Wave där protokoll skrivs och samtidigt själva slänga in kommentarer eller rättningar i realtid. Alla ändringar går att spåra och en hela wave historiken finns så att den går att spela upp från början.

Stavningskontroll jämför ord i sitt sammanhang så att mycket avancerade rättningar sker i realtid beroende på orden runt om kring. I demonstrationen får vi även se en imponerande översättningsrobot som i realtid översätter meddelanden.

Eftersom Google Wave är öppet kommer troligen en mängd nya funktioner och tjänster dyka upp. Både som enklare plugin eller helt separata applikationer som på ett eller annat sätt utnyttjar informationsströmmarna och plattformen.

Jag har bara skrapat lite på ytan. Se demonstrationen själva på http://wave.google.com/

// Mats