RailsConf: Tutorials

ruby_dinette

JRuby on Rails - Nick Sieger (SUN Microsystems)

Presentationen: jruby-railsconf-2009.pdf

Huvudpunkterna på föreläsningen var:

Jag hade gärna sett att han gått in lite mer på djupet om skillnaderna mellan JRuby och MRI, Olika sätt att deploya (Han visade GlassFish, med tveksamt resultat)

Ett verktyg jag helt klart kommer att använda mig av i framtiden är VisualVM.

A Hat Full of Tricks with Sinatra - Blake Mizerany (Heroku)

Det första som händer är att Christian Neukirchen, huvudutvecklaren av Rack sätter sig brevid mig.

Första fjärdedelen av Blakes föreläsning handlar inte om Sinatra över huvud taget utan om just Rack.

Minimal Rack-applikation

run lambda { |env| [200, {'Content-Type' => 'text/html'}, ['Hello']] }

Minimal Sinatra-applikation

require 'sinatra'

get '/' do
  'Hello'
end

Rekomenderade böcker

Exempelkod

gae_hackathon

// Peter