Bloggportalen visar relaterade nyheter från Sesam

Bloggportalen, som byggts av Athega, har en ny funktion för att visa relaterade nyheter från Sesam när man tittar på en av de mest diskterade nyheterna i bloggvärlden. Exempel på detta kan ses här.

Funktionen är liksom Bloggportalen i övrigt byggd i Java med Struts som applikationsramverk och Hibernate som ORM / Object-relational mapping och persistenslager. Data hämtas som XML över nätet från en webbtjänst hos Sesam. Sedan används XPath för att välja ut relevant data att presentera.

Detta sätt att presentera information och funktionalitet från flera olika källor på en och samma webbplats kallas ibland för en “mashup”. Ett annat exempel på detta är kartorna på Bloggportalen som skapas med hjälp av en tjänst från Google Maps.