Sinatra och Google Spreadsheet

Efter att ha sett scriptet follow_iphone_devs.rb fick jag idén att kombinera Sinatra och google-spreadsheet-ruby som ett exempel på vad man kan göra i Ruby om man inte har behov av ett större ramverk som Ruby on Rails.

Sinatra

Sinatra är ett DSL för att snabbt och enkelt skapa webbapplikationer i Ruby:

# myapp.rb
require 'rubygems'
require 'sinatra'
get '/' do
 'Hello world!'
end

Komma igång

Först av allt behöver vi Ruby och RubyGems. Eftersom jag använder OS X så är de redan installerade. (Men se till att du har en uppdaterad version av RubyGems)

Om du inte redan har lagt till GitHub i listan över dina gem sources:

gem sources -a http://gems.github.com

Nu är vi redo att installera de gems vi kommer att använda:

sudo gem install sinatra gimite-google-spreadsheet-ruby haml

Nu är vi redo att börja skriva vårt script:

sinatra-and-google-spreadsheet.rb

Först tar vi och laddar in de gems vi kommer använda (Sinatra kommer att ladda in Haml åt oss):

require 'rubygems'
require 'sinatra'
require 'google_spreadsheet'

Nu tar vi och aktiverar sessioner:

# We want to save the posts in a session variable
set :sessions, true
OBS: Detta är självklart ingen lösning som skalar men det fungerar bra för vårt syfte.

Metoderna för att hämta datat från Google Spreadsheet:

def get_posts
 # Retrieve and return the posts
 session["posts"] ||= retrieve_posts
end

def retrieve_posts
 # Empty posts hash
 posts = {}

 # Log in to Google Spreadsheet
 session = GoogleSpreadsheet.login('xxxxxxxx', 'xxxxxxxx')

 # First worksheet of 
 # http://spreadsheets.google.com/ccc?key=peGTxx6h1WT0ihw9-QETbQg
 ws = session.spreadsheet_by_key("peGTxx6h1WT0ihw9-QETbQg").worksheets[0]

 # Iterate over all the rows in the spreadsheet
 for i in 1...ws.num_rows
  # Store the data Identify data using the slug
  posts[ws[i+1,5]] = {
   :title  => ws[i+1,1],
   :content => ws[i+1,2],
   :date   => Date.parse(ws[i+1,3]),
   :author  => ws[i+1,4],
  }
 end

 # Return the retrieved posts
 posts
end
Vi använder memoization för att det bara ska bli en förfrågning till Google per session

Startsida listar helt enkelt alla poster:

get '/' do
 # Get all the posts
 @posts = get_posts
 
 # Render the index template
 haml :index
end

Respektive post har en “slug” som används i urlen:

get '/:slug' do
 # Get the post
 @post = get_posts[params[:slug]]
 
 # Render the post template
 haml :post
end

Nu definierar vi de Haml-mallar vi använder på sidorna:

__END__

@@ layout
%html
 %head
  %title Sinatra and Google Spreadsheet
 %body
  = yield

@@ index
%h1.title All posts

- @posts.each do |slug, post|
 %ul
  %li
   %a{:href => slug}
    = post[:title]
@@ post
%h1.title
 = @post[:title]

%div
 Published
 %span.date
  = @post[:date]
 by
 %span.author
  = @post[:author]

%p.content
 = @post[:content]

%a{:href => '/'} << Back

Starta scriptet

$ ruby sinatra-and-google-spreadsheet.rb 
== Sinatra/0.9.1 has taken the stage on 4567 for development with backup from Thin
>> Thin web server (v1.0.0 codename That´s What She Said)
>> Maximum connections set to 1024
>> Listening on 0.0.0.0:4567, CTRL+C to stop

Om allt går som det ska så ska vi nu ha en server på http://localhost:4567/.

Resultat

Från ett kalkylblad på Google Spreadsheet:

Data från Google Spreadsheet

Till en sida serverad med Sinatra:

Post om Ruby

Att man kan åstadkomma så mycket med under 100 rader Rubykod är rätt imponerande, speciellt om man tänker på att vi då även räknar in kommentarer och mallar.

// Peter