Andreas Hedman

Andreas Hedman

Jag gillar att skriva ren, tydlig och effektiv kod, lätt att återanvända och underhålla. Jag är snabb på att lära mig nya tekniker och verktyg och skaffar gärna den extra kunskap som behövs för att få en app att sticka ut.