AI Labbet

Utveckling inom artificiell intelligens och maskininlärning

AI Labbet

Vårt initiativ startades 2016 för att tillämpa framstegen inom artificiell intelligens och maskininlärning. Stora framsteg gjordes även inom dataanalys och signalbehandling. Vi såg också att många nya tekniker började tillämpas och ansåg därför att läget var rätt att satsa på dessa nya ideer. Vi driver också en sedan 2018 en meetup för de som praktiserar data science och med AI/ML.

Syfte

Vårt erbjudande idag

Slutsatser från dessa projekt:

Vill ni skriva upp er på inbjudningslistan till vårt MeetUp eller kontakta oss om ett intressant problem och samarbete, kontakta Torbjörn Nilsson – torbjorn.nilsson@athega.se