Ruby

Ett dynamiskt programmeringsspråk med fokus på enkelhet och produktivitet. Det har en elegant syntax som är naturlig att läsa och lätt att skriva.

Utvecklingen av Ruby påbörjades i Japan under mitten av 90-talet av Yukihiro “Matz” Matsumoto.

Språket lämpar sig väldigt väl för att utveckla webbapplikationer, men även för att snabbt bygga prototyper.

Ett exempel är athega.se som är skriven i Ruby med ramverket Sinatra samt databasen MongoDB.

Var du med på vår jullunch? Ja, då sköttes inbjudningar och incheckning med en app skriven i Ruby.