Att bemanna med IT-konsulter från Athega

Athega har en litet annorlunda syn på IT-konsultation än många andra företag. Vi värderar högt att kunna matcha vår tekniska kompetens mot era önskemål, men det är faktiskt en självklarhet. Det finns så mycket mer som är värdefullt för dig som kund.

Samarbete

Athega attraherar väldigt duktiga systemutvecklare. En del av vårt uppdrag är att erbjuda spännande och inspirerande projekt till våra medarbetare. Då handlar det om tekniskt utmanande, personligt utvecklande och passande projekt där konsulten får utnyttja sina kunskaper till max och samtidigt själv utvecklas och växa.

Samtidigt har ni som kund specifika behov, ofta redan färdiga projekt och team som arbetat tillsammans tidigare. Det är väldigt viktigt för oss att vi förstår er som kund och har ett nära samarbete med dig som är verksamhetsnära uppdragsgivare för att hitta precis den person Ni är ute efter.

Av erfarenhet vet vi att det är mycket viktigt att alla inblandade är motiverade för att samarbetet ska hålla den kvalitet vi satt som norm.

Vem passar bäst?

Vem passar bäst in i er miljö och sociala struktur? När vi vet vilken person ni är ute efter börjar vi titta på de tekniska behoven. Vem har djup kunskap och erfarenhet av det ni efterfrågar? Vilka andra bredare tekniska färdigheter kan ni komma att behöva som ni inte frågar efter? Allt detta är viktigt för att förstå vem som passar perfekt åt just er.

När det passar perfekt!

Vi har en helt öppen dialog om varför vi tror vi hittat rätt. Vår konsult och ni som kund har möjlighet att lära känna varandra på förberedande möten. Ett för båda givande samarbete har tagit sin början.