Gasell 2009

Postad

Di

Dagens Industri har utnämt Athega AB till ett av årets Gasellföretag. Mindre än 1 procent av Sverige aktiebolag klarar kraven för att utses till Gasellföretag. Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Han visade att det var de små, snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben

Vi är självklart både glada och stolta över detta.

En gasell

  • har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
  • har en omsättning som överstiger 10 Mkr.
  • har minst tio anställda.
  • har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
  • har under samma period minst fördubblat sin omsättning.
  • har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
  • har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • har sunda finanser.