RailsConf: Tisdag

Postad

Keynote: Rails 3 ..and the real secret to high productivity

Presentationen (PDF)

David började med en tillbakablick på de 5 år som gått och vad som sagts om ramverket och hur det kom sig att det skapades så många kloner. Han fortsatte med att berätta om några förändringar i Rails 3.0

 • Ny router
 • Snabbare och bättre Rack-stöd
 • XSS skyddet uppdateras
 • JavaScript blir unobtrusive och ramverksagnostiskt
 • Mer agnostisism; Action ORM, Generatorer
 • Refakturering; Abstract Controllers, ActiveRecord, Callbacks

En välkommen förändring är att output i vyerna kommer att bli escape:ad per default. För att skriva ut råformatet använder man metoden raw.

Unobtrusive JavaScript kommer att implementeras genom att använda HTML 5 attribut:

## Rails 2.x
<%= link_to_remote "Delete", :url => @comment, :method => :delete %> 
<a href="#" onclick="new Ajax.Request('/comments/1', {asynchronous:true, 
evalScripts:true, method:'delete'}); return false;">Destroy</a>

## Rails 3.x
<%= link_to "Delete", @comment, :remote => true, :method = :delete %> 
<a href="/comments/1" data-remote="true" data-method="delete">Destroy</a>

Och sen appliceras metoderna med JavaScript:

$(document.body).observe("click", function(event) { 
 var element = event.findElement("a['data-remote']"); 
 if (element) { 
  var method = element.readAttribute("data-method") || "get"; 
  new Ajax.Request(element.readAttribute("href"), { method: method }); 
  event.stop(); 
 } 
});

Han visade på hur viktigt hög produktivitet faktiskt är, hur motivation snabbt minskar vid svåra problem.

Relaterade bloggposter

The Gilt Effect: Handling 1000 Shopping Cart Updates per second in Rails

Anställda på Gilt Groupe berättade om hur deras serverarkitektur ser ut, de använder PostgreSQL, 400+ Thin servrar, 2 ZXTM’s (Zeus Extensible Traffic Manager)

Applikationen är skriven i Ruby on Rails.

De måste jobba med sharding för att klara av den höga lasten.

De använder ett internt CMS skrivet i Rails och har två “CDN”-servrar framför som serverar förgenererade sidor. (En server på östkusten och en på västkusten)

Stort antal transaktioner

Dedikerade tjänster för varje transaktion - JRuby + EC2 + SQL + Rails

EC2 (lastbalanserad genom Zeus), expanderbar kapacitet, tid/behovsbaserad ökning av tillgänglig kapacitet.

De arbetar tillsammans med Joyent för hosting.

Hög volym / Delat tillstånd

Unik ehandelsmodell, “flash sale” där alla produkter tar slut på en dag.

Inventariemodellen

Gilt hanterar varje fysiskt objekt individuellt

 • Begränsat antal
 • Går inte att få tag i fler

Varukorgsmodellen

Shoppingfasen:

 • Att lägga till en produkt skapar en reservation
 • Om produkten är tillgänglig får man en 10-minuters reservation
  • Man måste betala in

Betalningsfasen

 • Förfråga om att förlänga reservationen
 • Om reservationen är , förlängs den med 10 minuter
  • Man kan får en prioriterad uppgradering
 • Om reservationen inte är valid och det inte finns några lediga produkter
  • Meddelande till kunden att produkten är slut och att man kan skriva upp sig på en väntelista.

Betalning genomförd

Respektive produkt markeras som såld i databasen

Gilts framtidsstrategi

 • Kärntjänsterna är vy-lösa (MC)
 • Enda gränssnittet är JSON/HTTP
 • Externa tjänster skrivna i Ruby, Java för kritiska operationer internt
 • Internt ramverk kallat Blackbird under utveckling, det hanterar skalbar deployment av tjänter i Ruby.

PWN Your Infrastructure: Behind Call of Duty: World at War

Tyvärr fick jag inte plats inne på föreläsningen UI Fundamentals for Programmers med Ryan Singer från 37Signals så det fick bli mitt andrahandsval om hur Agora Games skalar sin serverarkitektur.

Jason LaPorte (Agora Games) talar om vad de tycker är fel med deployment av Rails. Ett av de största problemen är skalbarhet (Av administratörens tid) och i hans värld översätts detta i hur mycket den dagliga arbetsbördan ökar när antalet servrar ökar.

För att hantera fel jobbar de med virtualisering med hjälp av Terremark och replikation för mjukvaruproblem.

De propagerar /usr/local till alla servrar med NFS, vilket gör att uppdateringar sker hyffsat smärtfritt.

De har ett internt system de kallar Overlord skrivet i Rails, det sköter hantering av konfigurationsfiler som sedan laddas ner av respektive server.

Monit ser till att de konfigurerade tjänsterna startas samt startar om tjänster som gått ner.

RRDTool visualiserar hur de olika tjänsterna mår genom att använda Monits xml-format. (http://server/_status?format=xml)

Centraliserad deployment med ett enkelt shellscript som:

 • Updaterar koden
 • Uppdaterar miljön
 • Startar om servrarna

JavaScript Testing in Rails: Fast, Headless, In-Browser. Pick Any Three.

Larry Karnowski och Jason Rudolph (Relevance, Inc.) visar Blue Ridge, ett ramverk för testdriven utveckling med JavaScript.

Delarna i Blue Ridge

 • Rhino - en Java-baserad JavaScript interpreter
 • Screw.Unit - en BDD syntax för JavaScript, liknar RSpec
 • Smoke - ett JavaScript mocking & stubbing bibliotek, liknar Mocha
 • env.js - en DOM implementation skriven helt i JavaScript

Det verkar grymt användbart att kunna köra tester av alla JavaScript från kommandoraden eller en CI-server. Tyvärr verkar det inte som om env.js fungerar tillsammans med jQuery 1.3.x så de kör med jQuery 1.2.6. De jobbar dock på att lösa problemet.

Relaterade länkar

Smacking Git Around - Advanced Git Tricks

Presentationen (PDF) | Cheat-sheet (PDF)

Scott Chacon (GitHub) började med “Git in 60 seconds” och gick vidare med att gå igenom mer avancerade funktioner i Git.

 • Med filter branches kan man ta bort en fil från alla commits.
 • Subtree merging är ett alternativ till Submodules.
 • Git Bisect är användbart för att hitta vilken commit som orsakade problem
 • Man kan diffa binära filer genom att använda .gitattributes

Quality Code with Cucumber

Aslak Hellesøy (Bekk Consulting AS) berättar om BDD med hjälp av Cucumber.

 • Step - Method invocation
 • Step definition - Method definition

Jag är inte helt övertygad om att det är en bra idé att kunna definiera dataset i sina steps, men för övrigt verkar det riktigt användbart.

Tags är en riktigt trevlig liten feature.

// Peter