alex

Alex Robsahm

Från QBasic via web till Java

Intresset för utveckling fanns innan familjen hade en dator. Via textäventyr i QBasic till grafiska spel i Visual Basic, Java och C++ halkade jag in på nätet med språk som ASP, PHP och har nu kunnat kombinera dessa två världar genom att utveckla med Java mot nätet.

På min resa har jag rört vid de flesta typer av språk innan jag fastnade för OOP. Jag trivs med tankesättet i objektorienterat men är inte främmande för att använda andra programmeringsmetoder.