Agilt

Att arbeta agilt är naturligt för oss. Vi har mer än tio års erfarenhet av utvecklingsmodellen XP.

De flesta av oss är certifierade ScrumMasters och vi coachar även i Kanban och Lean.